Michael Knaus

Davčni Svetovalec | Partner

  • Je bil član ekspertizne skupine za uskladitev slovenskega prava družb s standardi EU-ja

Michael Knaus je strokovnjak za davčno svetovanje finančnim institucijam ter malim in srednje velikim podjetjem, ukvarja se s čezmejnimi vprašanji (optimizacija organizacije podjetja, vodstveni delavci in menedžerji) in je strokovnjak na področju izogibanja dvojnega obdavčevanja prava.

Poleg tega se je specializiral na vprašanja dela in prava družb ter tujih novoustanovljenih podjetij.


+386 1 520 86-60
+386 1 520 86-69