Podjetniško svetovanje

Podjétniško svetovanje TPA Horwath Slovenia

Poslovno svetovanje. Vsota podrobnosti.

Od svetovanja pri računovodskih in davčnih vprašanjih je samo majhen korak do poslovnega svetovanja. Za nas sta v ospredju merljiva korist za naše stranke ter spremljanje in transparentno izvajanje projekta. V okviru poslovnega svetovanja nudimo našim strankam zlasti naslednje storitve:

  • Zunanje izvajanje (outsourcing) finančnega knjigovodstva in računovodstva
  • Projektno vodenje
  • Postavitev, vzdrževanje in širitev notranjega kontrolnega sistema
  • Kontroling (controlling) / stroškovno računovodstvo
  • Postavitev, preureditev in razširitev računovodskih sistemov
  • Pomoč pri pripravi poslovnih načrtov
  • Svetovanje pri financiranju