Revizija

Revizija TPA Slovenia

S sodelovanjem z našim kooperacijskim partnerjem ter ob vključitvi v omrežje Baker Tilly Europe Alliance strankam nudimo izvedbo revizij po lokalni zakonodaji kot tudi po Mednarodnih revizijskih standardih (ISA).

Našim strankam nudimo storitve na naslednjih področjih:

  • Zakonsko predpisane in prostovoljne revizije računovodskih izkazov
  • Revizije uskupinjenih računovodskih izkazov, vključno z revizijo računovodskih izkazov, sestavljenih v skladu z IFRS
  • Pregledi gospodarnosti in poslovanja 
  • Skrbni pregledi (Due Diligence Reviews)
  • Pregled notranjih kontrolnih sistemov 

Svetovanje pri pripravi na revizijo

Kakovostno svetovanje je bilo in je bistvena temeljna kompetenca družbe TPA. Znanje, ki je potrebno za revizijo, seveda tudi stalno izpopolnjujemo.

 To vključuje storitve, kot so: 

  • Svetovanje pri organizaciji računovodstva
  • Pomoč pri pripravi Pravilnika o računovodstvu, ki ustreza zahtevam poslovanja
  • Priprava na revizijo notranjega kontrolnega sistema   
  • Pomoč pri prehodu računovodenja na IFRS  
  • Pomoč pri uvedbi smernic skupine.