Pogoji Uporabe

Uporabnik se strinja pa se lahko podatke, ki jih išče, TPA shranjuje in obdeluje za namene raziskav in trženja notranjega trga. Te informacije bo TPA uporabljala v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). Uporabnik se strinja, da mu TPA lahko pošilja reklamni material. To dovoljenje lahko uporabnik kadar koli prekliče po e-pošti na naslovu office@tpa-group.si.