Čezmejno izvajanje storitev z napotenimi delavci po 01.01.2018

17 julija, 2018

V kolikor opravite po 1.1.2018 storitve v tujini, je treba upoštevati določbe Zakona o čezmejnem izvajanju storitev.

Nov zakon »razširi pojem napotitve«. Za napotitve po novem velja pogoj, da mora delodajalec običajno opravljati dejavnost v Sloveniji  in da mora napoteni delavec razpolagati s potrdilom A1. Vsekakor pa je nujno potrebno upoštevati zakonske določbe v državi napotitve.

Opozoriti je potrebno, da je kriterij razlikovanja med napotitvijo in službeno potjo vsebina dela. V kolikor je namen službene poti opravljanje dejavnosti delodajalca, gre načeloma za napotitev.

Čezmejno opravljanje storitev z napotenimi delavci
Vaša kontaktna oseba