Davčne spremembe pri napotitvah

17 julija, 2018

Zaradi zakona o čezmejnem izvajanju storitev se je opredelitev napotitve bistveno spremenila.

Od 01.01.2018 dalje je opravljanje dela v tujini v pretežni meri napotitev. Zaradi spremembe razumevanja obravnave napotitve so se tudi spremenile določbe v Zakonu o Dohodnini.

S 01.01.2018 se je spremenila davčna obravnava povračila stroškov prevoza ter prehrane pri izvajanju dela v tujini. Zelo pomemben je postal časovni element napotitve. Poleg spremembe pri davčni obravnavi povračila stroškov prehrane ter prevoza, so se spremenile tudi določbe glede posebne davčne obravnave dohodka iz delovnega razmerja v okviru napotitve. Do zneska 1.000,00 EUR bruto plače v posameznem mesecu se ne vštevajo v dohodek, če so zakonski pogoji izpolnjeni; ta znesek torej ni predmet obdavčitve.

Davčna obravnava dohodkov napotenih delavcev
Vaša kontaktna oseba