Trgovinayoung woman walking with shopping bags in hands, christmas background

Trgovina – tako tekstilna-, živilska- kot tudi na primer trgovina s pijačami – se že vrsto let spopada s posledicami boja za preživetje. Vsakdo želi na dinamičnem skupnem tržišču pridobiti ali ohraniti visok tržni delež.

Želje potrošnikov ter njihove potrošniške navade postajajo vse bolj zahtevne in sicer v vedno krajših časovnih razmikih. Trgovina se mora tako odzivati vse hitreje. To zahteva fleksibilno podjetniško strukturo in sposobnost za inovacije. Zaradi kratkega življenjskega ciklusa proizvodov rastejo izzivi in zahteve za podjetnice oz. podjetnike, ki se želijo dolgoročno uveljaviti in obdržati na tržišču – ob praviloma vse manjših stopnjah dobička, grozeči slabitvi blagovnih znamk in strožjih regulativnih zahtevah.