Klaus Scheder

  • Vodja pisarn v Hermagorju, Celovcu in Beljaku v Avstriji

  • Direktor pri TPA Slovenija

  • Lektor in Avtor

Klaus Scheder je aktiven pri svetovanju malim in srednjim podjetjem, neprofitnim organizacijam.

Publikacije

Investieren in Österreich 2018

Investiranje na Češkem 2018

Investirajte na Slovaškem 2018

Investirajte v Srbiji 2018

Investirajte v Romuniji 2018

Investirajte na Poljskem 2018

Investirajte na Hrvaškem 2018

Investirajte v Bulgariji 2018

Investirajte na Madžarskem 2018

Investirajte v Sloveniji 2018