Klaus Scheder

  • Vodja pisarn v Hermagorju, Celovcu in Beljaku v Avstriji

  • Direktor pri TPA Slovenija

  • Lektor in Avtor

Klaus Scheder je aktiven pri svetovanju malim in srednjim podjetjem, neprofitnim organizacijam.

Publikacije

Investirajte v Črno goro 2019

Investieren in Österreich 2019

Investiranje na Češkem 2019

Investirajte na Slovaškem 2019

Investirajte v Srbiji 2019

Investirajte v Romuniji 2019

Investirajte na Poljskem 2019

Investirajte na Hrvaškem 2019

Investirajte v Bulgariji 2019

Investirajte na Madžarskem 2019