Ustanovitev družb

5. novembra 2013 | Čas branja: 1 Min

Ustanovitev družb zahteva izvedbo različnih dejanj. Natančno poznavanje le-teh je pogoj za gladko in hitro ustanovitev družbe. Zaupajte svoje želje strokovnjaku. Tako je npr. potrebno v primeru odstopanja poslovnega od koledarskega leta ob ustanovitvi izvesti določene korake pri davčni upravi.

Predstavljate si ustanovitev družbe kot projekt, ki se konča z vzpostavitvijo opravilno sposobne družbe in ne že z vpisom v sodni/trgovski register. Ustanovite družbo na podlagi posebnega pooblastila ter se izognite dolgim notarskim terminom in stroškom sodnih tolmačev pri notarju. Dvojezičnost vseh potrebnih dokumentov je pri TPA samoumevnost.

Naše storitve:

  • ustanovitev družbe v roku nekaj dni
  • svetovanje pri družbeni pogodbi
  • izključitev in izstop družbenikov
  • posebnosti v slovenskem pravu gospodarskih družb
  • dvojezičnost pogodbe in druge dokumentacije
  • storitve v povezavi s pridobitvijo transakcijskega računa
  • pridobitev vseh potrebnih davčnih številk (družbeniki in zakoniti zastopniki)
  • registracija za DDV
  • pridobitev elektronskih podpisov