Newsroom

TPA svetovanje je svetovalno podjetje, ki poleg visokokakovostnih knjigovodskih storitev izvaja tudi storitve davčnega svetovanja in posebnega svetovanja pri mednarodni izmenjavi storitev povezanih podjetij. Upoštevanje mednarodnih ureditev in različnih sporazumov o dvojnem obdavčenju sodi med rutinsko delo naše pisarne v Ljubljani. Izdelava izvedenskih mnenj in stališč o posebnih davčnih in pravnih vprašanjih družb je ena od temeljnih kompetenc družbe TPA.

Naše stranke so poleg finančnih organizacij kot so banke in leasing družbe, gradbena podjetja, potovalne agencije, transportna podjetja, trgovinska podjetja in proizvodna podjetja kot tudi domači samostojni podjetniki in slovenske družbe iz številnih drugih dejavnosti.

Vaša kontaktna oseba