Številke in dejstva

TPA v Ljubljani

Smo neodvisna članica Baker Tiily Europe Alliance. Naše visokokakovostne profesionalne storitve so vam na voljo v vseh gospodarsko pomembnih državah in regijah sveta.

TPA skupina deluje ne samo v Sloveniji, temveč tudi še v Albaniji, Avstriji, Bulgariji, Češki, Hrvaški, Madžarski, Poljski, Romuniji, Srbiji in Slovaški. Skupno zaposluje skupina v enajstih državah ca. 1.000 ljudi.

Storitve naše pisarne v Ljubljani obsegajo knjigovodstvo, obračun plač, sestavljanje računovodskih izkazov, davčno svetovanje (DDV, dohodnina, davek na dohodek pravnih oseb, statusna preoblikovanja, napotitve sodelavcev, Uredba št. 883/2004, itd.) ter specialno svetovanje za pravo družb (kompleksne zadeve pri ureditvi družb).  Za poročanje knjigovodskih podatkov pristojnim osebam uporabljamo odlična orodja, s katerimi dosežemo bistveno večji informacijski učinek kot zgolj s posredovanjem izpisov saldov in odprtih postavk. Ker nudimo storitve številnim družbam, ki kotirajo na borzi, je pisarna dobro seznanjena z mednarodnimi računovodskimi standardi.

S sodelovanjem našega partnerja izvajamo tudi revizije.

Direktor pisarne v Ljubljani je član Strokovnega senata pri slovenski gospodarski zvezi (SGZ) in je bil član ekspertne skupine za uskladitev slovenskega prava družb z zakonodajo Evropske unije.

TPA je svetovalno podjetje, ki poleg visokokakovostnih knjigovodskih storitev izvaja tudi storitve davčnega svetovanja in posebnega svetovanja pri mednarodni izmenjavi storitev povezanih podjetij. Upoštevanje mednarodnih ureditev in različnih sporazumov o dvojnem obdavčenju sodi med rutinsko delo naše pisarne v Ljubljani. Izdelava izvedenskih mnenj in stališč o posebnih davčnih in pravnih vprašanjih družb je ena od temeljnih kompetenc družbe TPA.

Naše stranke so poleg finančnih organizacij (banke in leasing družbe) gradbena podjetja, potovalne agencije, transportna podjetja, trgovinska podjetja in proizvodna podjetja kot tudi domači samostojni podjetniki in slovenske družbe iz številnih dejavnosti.

Vaša kontaktna oseba