Davčno svetovanje

Strokovno svetovanje o davčnih zadevah zahteva natančno poznavanje pravnih določil kot tudi sposobnost analitične presoje položaja stranke. Dobro poznavanje pravnih določil so osnova s katero se oblikujejo davčni cilji in le tako omogočajo celovito svetovanje. Strokovnjaki družbe TPA poznamo tako zakonska kot ekonomska določila. Nove okvirne pogoje in nove davčne možnosti znamo zgodaj in jih uspešno implementiramo v dobro strank. Povpraševanje po davčnih zadevah, znanju in izkušnjah družbe TPA so pogoste pri strankah zasebnega prava kot tudi javnih institucij.

Vaša kontaktna oseba