Davčno svetovanje

Strokovno svetovanje v davčnih zadevah zahteva natančno poznavanje pravnih norm kot tudi sposobnost analitične presoje položaja in danosti stranke. Šele dobro poznavanje pravnih poslov, na osnovi katerih se oblikujejo davčni cilji, omogoča celovito svetovanje. Strokovnjaki družbe TPA poznamo tako zakonske kot ekonomske zahteve. Nove okvirne pogoje in nove davčne možnosti znamo zgodaj prepoznati in jih upoštevati v dobro strank. V davčnih zadevah povprašujejo po znanju in izkušnjah družbe TPA tako stranke zasebnega prava kot tudi javne institucije.

Vaša kontaktna oseba