Mojca Mlakar

Članica preizkušenih davčnikov pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

Mojca Mlakar je strokovnjakinja za področje obračuna plač, knjigovodstva, dvojno obdavčevanje, skrbnih pregledov, obračun davka od dohodkov pravnih oseb in tudi pooblaščena revizorka.

Poleg tega je specializirana za vprašanja s področja DDV-ja, delovnega prava, obdavčitve pravnih in fizičnih oseb ter s področja transfernih cen.

CV_Mojca Mlakar_SLO_NEU
Publikacije

Investirajte v Sloveniji 2021