Omejitev odgovornosti

Informacije, mnenja in pravna stališča, ki so predstavljena na tej spletni strani služijo izključno splošnim pojasnilom. Uporaba in delovanje objavljenih informacij lahko zaradi delovanja različnih konkretnih dejavnikov odstopa od navedenega. Spričo stalno spreminjajočih se pravnih tolmačenj, določb in predpisov, kakor tudi tveganja, ki so povezana z uporabo elektronskih medijev, lahko informacije, ki so predstavljene na tej spletni strani privedejo do neažurnosti, pomanjkljivosti ali nenatančnosti. Informacije, ki so predstavljene na tej spletni strani zato v nobenem pogledu ne morejo nadomestiti svetovanja s profesionalnim davčnim ali pravnim svetovalcem. Pred sklenitvijo kakršnihkoli odločitev zato priporočamo, da se o konkretnem primeru posvetujete s svetovalcem podjetja TPA.

Kljub temu, da si prizadevamo informacije, ki jih predstavljamo na tej spletni strani, pridobiti s strani verodostojnih virov, družba TPA in avtorji besedil ne jamčijo za napake, pomanjkljivosti kakor tudi za rezultate, na podlagi predstavljenih informacij. Vse informacije, ki so dane na razpolago na tej spletni strani so brez pravice do popolnosti, točnosti ali pravočasnosti in ne dajejo jamstva da so za določene namene primerne.

Družba TPA kakor tudi avtorji ne prevzemajo nikakršnega jamstva in odgovornosti za odločitve in ravnanja, ki so nastala na podlagi vsebin predstavljenih na tej spletni strani, in ne prevzemamo jamstva za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi upoštevanja vsebin predstavljenih na tej spletni strani.

Vsebine kot na primer besedila, slike, grafikoni, audio in video posnetki so podvrženi avtorskemu pravu in pravicam z naslova intelektualne lastnine. Vsebine je brez nedvoumne pisne izjave in odobritve s strani družbe TPA prepovedano razpečevati tretjim osebam, kakor tudi te vsebine razmnoževati ali drugače obdelovati ali predelavati.

Družba TPA ne jamči za motnje, ki se lahko pojavijo pri izvajanju na tej spletni strani predstavljenih vsebin. Družba TPA je upravičena kadarkoli in brez predhodne najave ukiniti posamezne vsebine kakor tudi celotno vsebino spletne strani. To lahko stori bodisi za začasno obdobje lahko pa tudi vsebino trajno odstrani.

Dodatno velja za e-maile:

Informacije in pojasnila naslovniku izhajajo iz dogovorov v zadevni ponudbi in naročilu. Zlasti je dogovorjeno, da so informacije po elektronski pošti, skupaj s priponkami obvezujoče samo, če so potrjene z dopisom ali po faksu. Nevarnost pri elektronskem posredovanju informacij preide, še posebej, če gre za probleme, povezane s posredovanjem in dostavo, izključno na naročnika. To velja tudi za nevarnost odsotnosti prejemnika in nevarnost tajnosti podatkov na medmrežju. Avtomatska potrditev prejetega in prebranega sporočila ne velja kot potrditev prejema vašega sporočila.