Publikacije & Novice

TPA je svetovalno podjetje, katero ob v Sloveniji običajnem davčnem svetovanju, izvaja še svetovanje na področju čezmejnih storitev ter storitev med povezanimi osebami.Upoštevanje mednarodnih vprašanj in sporazumov o dvojni obdavčitvi spada med redne storitve našega podjetja. Izdelava izvedenskih mnenj in stališč k specifičnim davčnim in družbenopravnim  vprašanjem je ena izmed naših osrednjih dejavnosti.

Med naše stranke štejemo poleg finančnih institucij (banke in leasing podjetja), gradbenih, transportnih, industrijskih in trgovskih podjetij ter turističnih agencij še domače zasebnike in podjetja iz različnih panog.

Vaša kontaktna oseba