Korona ukrepi II

6. maja 2020

Vlada RS je izboljšala že sprejete ukrepe za blažitev posledic epidemije korona virusa in omilitev posledic za gospodarstvo. Nadalje je bila v okviru tega paketa sprememb vzpostavljena podlaga za poroštva Republike Slovenije za posojila kreditojemalcev. Republika Slovenija prevzema poroštva za Korona-kredite.

Za več informacij poglejte priložen pfd.

Korona Paket II_SLO
Vaša kontaktna oseba