DDV / lokalno in mednarodnoDavek na dodano vrednost lahko pri mednarodnih poslih hitro postane stroškovna past. Samo skozi učinkovito upravljanje vseh vidikov DDV-ja se pri mednarodnih poslih lahko izognemo zankam, zmanjšamo administrativne stroške in morda celo dosežemo konkurenčno prednost.

Mednarodni posli na področju DDV-ja in verige ustvarjanja vrednosti

Izkoristite strokovnost podjetja TPA. Izkušeni strokovnjaki na področju DDV-ja vam bodo stali ob strani pri upravljanju z mednarodnimi tveganji na področju DDV-ja ter oblikovanju vaše mednarodne verige ustvarjanja dodane vrednosti znotraj in zunaj Evrope.

Naše strokovnjakinje in strokovnjaki bodo za vas pripravili najboljše davčne rešitve. Ponujamo vam:

  • oblikovanje verige ustvarjanja vrednosti z vidika DDV-ja
  • v prakso usmerjena presoja mednarodnih poslovnih odnosov z vidika DDV-ja
  • storitve na področju DDV-ja s poudarkom na dobrem poznavanju dejavnosti, zlasti nepremičnin, finančnih storitev, potovalnih poslov, industrije odpadkov
  • podpora pri trostranskih poslih, kataloški prodaji itd.
  • svetovanje na področju DDV-ja pri davčnem pregledu doma in v tujini
Vaša kontaktna oseba