Nepremičnine

Posebej na področju nepremičnin ima TPA obsežno znanje za davčno optimiranje odločitev glede naložb in financiranja, za svetovanje pri dajanju v najem in zakup, pri nakupu zemljišč, zgradb in zemljiščem podobnih pravic v okviru in zunaj poslovne dejavnosti, za svetovanje pri nepremičninskem premoženju, za svetovanje pri mednarodnih naložbah v nepremičnine ter pri skrbnih pregledih. Naša ponudba vključuje tudi računovodske izkaze sestavljene po MSRP s posebnega vidika vrednotenja nepremičnin.