Industrija z odpadkiZaradi razmaha potrošniške družbe in vsesplošne blaginje se tej dejavnosti v zadnjih letih pripisuje vse večji pomen. Upravičeno, navsezadnje si vsi želimo čisto okolje – ne samo danes za nas – ampak tudi jutri za naše otroke. Gospodarjenje z odpadki nasploh pa ne obsega samo klasičnega odstranjevanja odpadkov in reciklažo odpadnih snovi temveč tudi področja kemičnega pretvarjanja, termičnega recikliranja in sekundarnih surovin.

Naše stranke so podjetja, ki so dejavna na področju gospodarjenja z odpadki in reciklaže. Vsa ta podjetja ohranjajo pregled saj se v finančnih in davčnih zadevah zanesejo na nas – strokovnjakinje in strokovnjake podjetja TPA.