Statusno pravo

5. novembra 2013 | Čas branja: 1 Min

Slovensko pravo gospodarskih družb se zgleduje po nemškem pravu. Z vstopom v evropsko unijo in uresničevanjem Direktive o skupnem sistemu obdavčitve za združitve in delitve (Spaltungs- und Verschmelzungsrichtlinie) je tudi avstrijsko pravo postalo del slovenskega prava gospodarskih družb. Veliko je podobnega vendar malo enakega. TPA vam z veseljem svetuje.

Zaupajte podjetju TPA tudi pripravo:

  •  imenovanja in odpoklic oseb pooblaščenih za zastopanje
  •  sklepov o razrešnici in sklepov o razdelitvi dobička
  •  sklepov o vplačilih družbenikov
  •  spremembe sedeža podjetja
  •  spremembe družbenikov
  •  konverzije terjatev (Debt / Equity Swap) itd.
Vaša kontaktna oseba